SPLIT UP

Een split up is een manier van splitsen van een groep.

De splitsing van een groep bestaat erin de verschillende activiteiten onder te brengen bij verschillende bedrijven. Bij een split up is er ook een juridische opsplitsing in verschillende vennootschappen en verdwijnt de oorspronkelijke groep.