SPLIT OFF

Een split off is een manier van splitsen van een groep.

De splitsing van een groep bestaat erin de verschillende activiteiten onder te brengen bij verschillende bedrijven. Bij een split off, worden aandelen omgeruild via een openbaar bod tot aankoop (OBA) door de vennootschap op haar eigen kapitaal.