SOLVABILITEIT

Voor obligaties is de solvabiliteit van de emittent een belangrijk gegeven. Het raamt de mate waarin deze uitgever in staat is zijn schulden (het kapitaal van de obligatie) terug te betalen en de intresten (de coupon van de obligatie) te betalen.

De solvabiliteit wordt uitgedrukt via een quotering of rating, die wordt toegekend door internationale gespecialiseerde bedrijven (Standard & Poor's, Moody's, Fitch). De quoteringen gaan van A tot D, en elke letter is ook nog eens onderverdeeld in subcategorieën. Een emittent die een A-rating krijgt, biedt voldoende solvabiliteit. Als men vaststelt dat de rating verlaagt naar B, dan is voorzichtigheid geboden. Bij een C-rating moet men de obligatie verkopen. Met een D-rating kan de emittent eigenlijk niet meer betalen.