SMALL CAPS

Met de term small caps duidt men de aandelen aan van relatief   kleine bedrijven met een beperkte beurskapitalisatie.   Ze zijn het tegengestelde van big caps of large caps, aandelen met een grote beurskapitalisatie.

De mid caps zijn aandelen met een beurskapitalisatie die het midden houdt daartussen.