SHORT COVERING

Shorters trachten geld te verdienen aan de koersdaling van een bepaald effect. Ze doen dat door het effect te lenen van een andere belegger en dat meteen te verkopen om het later goedkoper terug te kopen. Het koersverschil is de winst voor de shorter. 

Voor de shorter houdt deze handelspraktijk in dat hij op een bepaald moment het geleende effect terug moet kopen om deze terug te geven aan de belegger van wie het effect werd geleend. Dit noemt short covering