Sharpe-ratio

De Sharpe-ratio van een fonds geeft het rendement van het fonds weer, gecorrigeerd voor het genomen risico. Aan de hand van de ratio kan men nagaan in welke mate het rendement van het fonds de genomen risico’s compenseert. Hoe hoger de ratio, hoe beter de risico-rendementsverhouding.

De Sharpe-ratio bekomt u door het verschil te berekenen tussen het rendement van het fonds en de risicoloze rente. Dat verschil wordt vervolgens gedeeld door de volatiliteit van het fonds (d.m.v. de standaardafwijking).

Stel dat fonds A en fonds B op een jaar tijd hetzelfde rendement neerzetten van 8,5% en dat de risicoloze rente 0,5% bedraagt. Het verschil is dan 8%. Als de standaardafwijking van fonds A 20% is en die van fonds B 35%, dan bedraagt de Sharpe-ratio in dit geval 0,40 voor fonds A [(8,5%-0,5%)/20%] en 0,23 voor fonds B [(8,5%-0,5%)/35%]. 
Op basis van de Sharpe-ratio is fonds A interessanter dan fonds B. Fonds A werd immers beter beheerd terwijl fonds B veel meer risico’s nam om hetzelfde resultaat te behalen.
De Sharpe-ratio is een handige indicator om de prestaties van een fonds te meten.

Let wel op, deze ratio heeft enkel betekenis als men fondsen uit dezelfde beleggingscategorie met elkaar vergelijkt. Ook dient u de ratio te meten over een lange periode (min. 5 jaar).