SEPA

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een geïntegreerde Europese betaalmarkt. De SEPA-zone bestaat uit alle landen van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het is een grootschalig project dat elke Europese eindgebruiker de mogelijkheid wil bieden om binnen Europa betalingen in euro uit te voeren zoals hij dat doet in eigen land, met andere woorden met hetzelfde gemak, dezelfde veiligheid en dezelfde uitvoeringstermijnen als voor een binnenlandse betaling.

Op termijn zullen de Europese overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen) de verschillende lokale systemen voor zowel binnen- als buitenlandse betalingen in euro binnen Europa vervangen.

In België is er nog een overgangsperiode tot eind 2010 waarin de oude okerkleurige Belgische overschrijvingsformulieren en de Europese naast elkaar kunnen worden gebruikt. SEPA hanteert een uniforme rekeningstructuur die aan de hand van het IBAN (International Bank Account Number) en de BIC (Bank Identifier Code) de bij de transactie betrokken rekeningen op een unieke manier identificeert.