SECURED BONDS

Een secured obligatie biedt een heel concrete waarborg. Zoals u bij een hypotheek aan uw bank uw huis "aanbiedt" in ruil voor een lening, biedt ook de emittent van een secured obligatie aan de intekenaars een concreet goed aan als onderpand voor hun centen. Dat goed kan dan in het slechtste geval verkocht worden om de schulden terug te betalen. Het kan gaan om een gebouw of bedrijfsactiva zoals machines of goederen (in dat geval is de garantie echt tastbaar) maar bijvoorbeeld ook om de verwachte opbrengst van een project. In geval van problemen worden houders van secured obligaties trouwens ook prioritair terugbetaald.

Bij unsecured obligaties is die concrete waarborg er niet en moet de belegger zich tevreden stellen met de belofte van de emittent dat hij het geleende geld op de einddatum zal terugbetalen.

Ook obligaties die worden uitgegeven door overheden zijn meestal unsecured maar een staat heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om geld bij te drukken als hij niet meer in staat zou zijn om zijn schulden af te lossen ...

Secured effecten hebben onmiskenbaar een hogere zekerheidsgraad maar zich beperken tot enkel die categorie zou de beleggingsmogelijkheden op de obligatiemarkt enorm beknotten. Bovendien staat tegenover het bijkomend risico van de unsecured obligaties ook een hoger rendement.

Hoe dan ook hoeft u zich niet blind te staren op de term unsecured en mag u ervan uitgaan dat ook dit type obligaties doorgaans veilig is. Uiteraard is het wel belangrijk om voor emittenten te kiezen die solvabel zijn. Kies uitsluitend voor emittenten met een kredietwaardigheidsrating van minstens A of vertrouw op onze adviezen, die eveneens rekening houden met die ratings.