SECUNDAIRE MARKT

De secundaire markt is de markt waarop bestaande obligaties worden verhandeld. Nieuw uitgegeven obligaties worden van hun kant aangeboden op de primaire markt. Voor de aankoop van obligaties op de primaire markt moet u over het algemeen geen kosten betalen. Voor het verhandelen van obligaties op de secundaire markt moet u daarentegen wel transactiekosten betalen aan uw financiële tussenpersoon. Vergeet ook niet dat u er bij de verkoop van een obligatie vóór de vervaldag niet zeker van bent dat u uw beginkapitaal volledig zult terugkrijgen. Tot slot is het zo dat de obligatiemarkt soms weinig liquide is, zodat de kans bestaat dat het niet mogelijk is om uw obligaties te verkopen op het ogenblik dat u dat wilt.