SCRIP

De aandeelhouder krijgt soms bepaalde rechten zoals een intekeningsrecht bij een kapitaalverhoging, of een toekenningsrecht bij nieuwe aandelen… Als hij die rechten niet uitoefent binnen de voorziene periode, kunnen de niet uitgeoefende rechten op de beurs worden verkocht onder de vorm van  scrips.  Het gaat in dat geval om de laatste kans om nog de rechten te verzilveren die niet op tijd werden uitgeoefend.