SCHAAREFFECT

Het schaareffect wijst op een toestand waarbij er tegelijk een daling van de activiteit is en een toename van de productiekosten. Het gevolg daarvan is dat de rendabiliteit van een groep of sector daalt.