ROERENDE VOORHEFFING

De roerende voorheffing is de fiscale afhouding die de financiële instelling aan de bron afhoudt op inkomsten uit beleggingen, zoals de intrest op obligaties, kasbons, verzekeringsbons en andere certificaten, termijnrekeningen, hoogrentende rekeningen, spaarrekeningen, zichtrekeningen, dividenden van aandelen, uitkeringsdeelbewijzen van fondsen, vastgoedcertificaten,…

Deze roerende voorheffing is "bevrijdend". Inkomsten die eraan zijn onderworpen, worden achteraf niet meer belast en moeten ook niet meer worden aangegeven.