ROA of RETURN ON ASSETS

De ROA of return on assets (rendement van de activa) berekent men door de winst te delen door alle activa.
Bedraagt deze 15, dan betekent dit dat per 100 euro aan activa, het bedrijf 15 euro winst genereert. De ROA wordt aangewend om de kwaliteit van een bepaalde types bedrijven zoals industriële bedrijven, banken, holdings en vastgoedmaatschappijen te meten.