RISICO-INDICATOR

De risico-indicator die voor aandelen gebruikt wordt schommelt van 1 (het risico is klein) tot 5 (het risico is groot).  Deze indicator houdt rekening met de mate waarin de koers schommelt (de volatiliteit), de risico’s die verbonden zijn met de financiële toestand, de sector waarin het bedrijf zijn activiteiten uitoefent en met het naleven van de regels van corporate governance.