REVERSE CONVERTIBLE

Een Reverse convertible is een effect met een korte looptijd - meestal twee jaar - dat een gegarandeerde hoge intrest biedt, die aanzienlijk hoger is dan de marktvoorwaarden. Op de eindvervaldag beslist de emittent hoe hij het effect op de voor hem voordeligste manier kan terugbetalen :

- ofwel betaalt hij de begininleg terug
- ofwel betaalt hij een welbepaald aantal aandelen terug of een bedrag in baar geld dat wordt berekend op basis van de evolutie van een index of een aandelenmandje.  

Voor de belegger bestaat het gevaar dat hij minder terugkrijgt dan wat hij oorspronkelijk heeft ingelegd. Dit risico kan worden beperkt door het knock in -systeem (zie deze term).