RETURNINDEX

Met de term returnindex duidt men een beursindex aan die tegelijk rekening houdt met de evolutie van de koersen van de aandelen die er deel van uitmaken en met de dividenden die deze aandelen uitkeren. Deze indexen geven dus weer wat de belegger gemiddeld heeft verdiend door op de betrokken beurs te mikken.  

Deze index staat tegenover de prijsindex of koersindex die enkel rekening houdt met de koersen en niet met de dividenden.