RETROCESSIE

De belangrijkste inkomstenbron van de banken uit de verkoop van fondsen is de distributievergoeding of retrocessie. Dit is het deel van de beheerkosten (dat tot de helft kan oplopen) dat een fonds aanrekent en terugvloeit naar de bank voor de verdeling van het fonds. De beheerkosten worden dagelijks berekend en automatisch van de inventariswaarde van een fonds afgehouden. Retrocessies zijn voor de bank dan ook recurrente inkomsten.