RESULTATENREKENING

De resultatenrekening is het boekhoudkundig document dat het verschil opmaakt tussen de diverse inkomsten van de onderneming en haar lasten (aankoop, lasten, afschrijvingen,…).

Dit document is een belangrijk instrument bij de fundamentele analyse van een onderneming. Het wordt meestal opgedeeld in drie verschillende stukken :

- de eigenlijke exploitatie van het bedrijf : het exploitatieresultaat of operationeel resultaat;
- puur financiële elementen (inkomsten uit beleggingen, schuldenlasten);
- elementen die uitzonderlijk de resultaten beïnvloeden.