REPO RATE

Met de term repo rate duidt men de (leidende) rentevoet aan die de centrale banken toekennen aan de liquiditeiten die de commerciële banken bij hen beleggen. De rente beïnvloedt het niveau van alle rentevergoedingen op kortetermijnbeleggingen in de betrokken regio.  

De repo rate of reporente staat tegenover de discount rate of discontovoet, want dat is de rente waartegen centrale banken liquiditeiten lenen aan de commerciële banken.