RENTEMARGE

De rentemarge is het verschil tussen de rente waartegen de bank leningen uitgeeft en die waartegen ze deposito’s vergoedt.