RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN

Het rendement op eigen vermogen (return on equity) wordt bekomen door de courante winst te delen door de eigen middelen.

Als een onderneming een rendement op eigen vermogen heeft van 15 %, betekent dit ze voor elke 100 euro eigen vermogen 15 euro winst maakt. Uiteraard moet ook deze ratio met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, met name omdat hij geen rekening houdt met de manier waarop een onderneming zich financiert. Zo kan een onderneming die heel veel schulden aangaat aanzienlijk haar rendement op eigen vermogen opschroeven, terwijl daar een toegenomen risico op faillissement tegenover staat, indien de activiteit zou vertragen