RENDABILITEITSDREMPEL

Met de naam rendabiliteitsdrempel duidt men het ogenblik aan vanaf wanneer een belegging of investering winstgevend begint te zijn. Het gaat zowel om privébeleggingen in bijvoorbeeld aandelen als om bedrijfsinvesteringen in het kader van een activiteitenproject.