RELUTIE

Bij een relutie zal het aantal aandelen in omloop verminderen waardoor de winst over minder aandelen moeten worden verdeeld. De winst per aandeel zal dan ook stijgen. We spreken van een relutieve operatie wanneer een overname van een bedrijf een positief effect begint te sorteren op de winst omdat de kost van de overname lager ligt dan de opbrengsten (winst van de prooi, synergieĆ«n, schaalvoordelen). Een relutie kan teweeggebracht worden door een inkoop van eigen aandelen. Als een bedrijf zijn eigen aandelen inkoopt dan vermindert het aantal aandelen in omloop, wordt de winst verdeeld onder een kleiner aantal aandelen zodat de winst per aandeel toeneemt.
Relutie is het tegenovergestelde van dilutie, een term die dikwijls terugkeert bij kapitaalverhogingen. Want als een onderneming haar kapitaal verhoogt dan neemt het aantal aandelen in omloop toe. De winst moet zo over meer aandelen worden verdeeld zodat de winst per aandeel lager uitkomt.