REKENING MET VOOROPZEG

De rekening met vooropzeg is een variante van de termijnrekening.

Men plaatst geld op een rekening bij de bank voor onbepaalde duur. Als men zijn kapitaal wil opvragen, vermeerderd met de intresten, moet men dat voordien aan de bank laten weten via een vooropzeg waarvan de duur bij het begin wordt vastgelegd. Als de vooropzeg bijvoorbeeld één maand is, moet men de bank een maand op voorhand verwittigen dat men het geld van de rekening wil halen.