REFLATIE

Deflatie  (daling van het algemene prijzenpeil) is niet goed voor een economie omdat door de verwachting dat de prijzen zullen dalen, consumenten hun aankopen uitstellen, bedrijven investeringen terugdraaien, en de economie zo nog verder achteruitboert.

Om daar iets aan te doen, kunnen de autoriteiten werk maken van de reflatie van hun economie en een relanceplan op touw zetten door geld in de economie te injecteren.
Bedoeling is de inflatie te laten opveren. Door dat te doen, hopen ze de consumptie aan te zwengelen ("beter vandaag kopen, want het wordt alleen maar duurder") en bij uitbreiding ook de economische groei.
Tegelijk willen ze zo ook de munt verzwakken, wat gunstig is voor de export (Japanse producten worden goedkoper voor het buitenland) en ingevoerde producten duurder maakt (wat op zijn beurt ook weer bijdraagt aan de inflatie).