REFERENTIEAANDEELHOUDER

Referentieaandeelhouders zijn die aandeelhouders die een belangrijk gedeelte van het kapitaal van een bedrijf in handen hebben en over heel wat stemrechten beschikken. Zonder daarom noodzakelijk de absolute controle over het bedrijf uit te oefenen, zijn ze daardoor in staat om wel een aanzienlijke invloed te laten gelden op het reilen en zeilen van de onderneming.