REELE TERMEN

Een cijfer vermelden in "reële termen" betekent dat men in dit cijfer geen rekening houdt met de inflatie. Zo heeft men het over de stijging van de lonen of de stijging van bepaalde prijzen in “reële termen”.