RECORD DATE

In verband met het dividend bestaat er vaak een verschil tussen de ex-dividend datum  (de datum waarop de koers min of meer daalt met de waarde van het dividend) en de betaaldatum  (de datum vanaf wanneer de aandeelhouder effectief over het geld beschikt).  
Tussen die twee data, maakt de onderneming het inventaris op van de aandeelhouders die wel degelijk recht hebben op het dividend, omdat zij in het bezit waren van het datum op de ex-dividend datum. De datum waarop het inventaris wordt afgesloten, noemt men de record date (of vaststelling van het dividend)