RATIO VAN TREYNOR

De ratio van Treynor geeft voor fondsen en sicavs een returncijfer dat gewogen is volgens de risico's die het fonds inhoudt.  
De ratio wordt bekomen door van het rendement van het fonds de op dat moment geldende intrestvoet van een risicoloze belegging (referentierente op staatsobligaties) af te trekken.  Het resultaat van deze bewerking wordt vervolgens gedeeld door het systematische risico van het fonds (beta).
Hoe hoger deze ratio, hoe hoger de gewogen return zal zijn en hoe interessanter het product is voor de belegger. Een vergelijking tussen fondsen op basis van deze ratio heeft echter enkel zin als het om fondsen van dezelfde categorie gaat.
Wordt er geen cijfer vermeld dan betekent dit dat het fonds nog geen 5 jaar bestaat of dat het cijfer negatief is en dus onbruikbaar.