RATIO VAN SHARPE

De ratio van Sharpe geeft voor een fonds of sicav een returncijfer dat afgewogen is aan het risico dat aan het fonds verbonden is.  
De ratio wordt bekomen door van het rendement van het fonds de op dat ogenblik van kracht zijnde intrest op een risicoloze belegging - de referentierente op staatsobligaties - af te trekken en het resultaat te delen door de volatiliteit van het fonds.  
Hoe hoger deze ratio, hoe interessanter het product is voor de belegger.  
Fondsen vergelijken op basis van deze ratio heeft enkel zin als het om fondsen gaat uit dezelfde categorie.  
Wordt er geen cijfer vermeld dan betekent dit dat het fonds nog geen 5 jaar bestaat of dat het cijfer negatief is en dus onbruikbaar.