RATING OUTLOOK

Kredietratingagentschappen als S&P, Moody’s en Fitch labelen de financiële kwaliteit van een emittent aan de hand van een rating. Hoe hoger die rating, hoe lager de kans op wanbetaling. Naast een rating wordt ook een rating outlook meegedeeld. De outlook duidt de mogelijke evolutie aan van de rating over de volgende 6 tot 24 maanden. 

De outlook kan negatief, stabiel of positief zijn. De negatieve outlook betekent een verhoogd risico dat de rating in de volgende 6 à 24 maanden wordt verlaagd. Een positieve outlook duidt erop dat de rating kan worden verhoogd terwijl bij een stabiele outlook wordt verwacht dat de rating onveranderd blijft.