PROGRESSIEVE RENTE

Obligaties met progressieve rente hebben scharnierdata waarop een stijging van de rente is voorzien. Men mag zich echter niet laten verblinden door de hogere rente van de laatste jaren. Om het gemiddelde rendement - het criterium waarop men zijn keuze moet baseren - vast te stellen, moet men rekening houden met alle betaalde intresten en met de data waarop ze worden betaald. Om de progressieve rente aan te duiden gebruikt men ook de term step-up.