PRODUCTIVITEIT

De productiviteit is de bekomen opbrengst per arbeidseenheid of per eenheid geïnvesteerd kapitaal. Er bestaan verschillende manieren om de productiviteit te meten. In de industrie kan ze worden gemeten aan het aantal uren werk dat nodig is om een bepaald product te maken. In de dienstensector berekent men de productiviteit door de omzet die een medewerker genereert te delen door zijn loon.
De productiviteit is immers één van de vele criteria die men kan gebruiken om een oordeel te vellen over de gezondheidstoestand van een onderneming.