PRIVAK

Een privak is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met vast kapitaal die een groot gedeelte van haar middelen belegt in niet-genoteerde en genoteerde "groeibedrijven" en dus eigenlijk in risicokapitaal.

De roerende voorheffing op de dividenden bedraagt 27 % (maar geen voorheffing op het gedeelte van het dividend dat afkomstig is van meerwaarden op aandelen).

Privaks moeten elk jaar minstens 80 % van hun netto-inkomsten uitkeren en minstens 70 % van hun portefeuille beleggen in bedrijven die gericht zijn op risicokapitaal.

De privaks boekten erg weinig succes. Quest for Growth (technologiebedrijven) is de enige privak die nog overblijft.