PRICE INDEX

Met de term price index of  koersindex of prijsindex verwijst men naar een beursindex die geen rekening houdt met de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen die deel uitmaken van de index, maar enkel met de evolutie van de koersen.   

De koersindex staat tegenover de return index die wel rekening houdt met de dividenden.