PRESTATIE-INDICATOR

De prestatie-indicator geeft u een idee van de kwaliteit van de beheersprestaties van de beheerder(s) van het fonds. De indicator toegekend door Test-Aankoop invest houdt rekening met het behaalde rendement, het risico en de regelmaat in de prestaties en dat over de laatste vijf jaar. Hij wordt uitgedrukt in de vorm van sterren in combinatie met een getal. Een score van 100 (3 sterren) betekent dat het beheer in lijn ligt met de referentie-markt. Een score hoger (lager) betekent dat het fonds beter (slechter) presteert dan zijn index op het vlak van rendement, gelopen risico en regelmaat.