PRESTATIE-INDICATOR

De prestatie-indicator geeft u een idee van de kwaliteit van de beheersprestaties van de beheerder(s) van een fonds. De indicator houdt rekening met het behaalde rendement, het risico en de regelmaat in de prestaties, over de laatste vijf jaar. Hij wordt uitgedrukt in de vorm van sterren (1 tot 3 sterren) in combinatie met een getal. Een score van 100 betekent dat het beheer in lijn ligt met de referentiemarkt. Een score hoger (lager) dan 100 betekent dat het fonds beter (slechter) presteert dan de referentiemarkt.