PREFERENTE AANDELEN

De preferente aandelen of bevoorrechte aandelen onderscheiden zich van de gewone aandelen, zonder dat er echter precieze regels zijn die hun verschillen bepalen.  

Zo is het mogelijk dat de bevoorrechte aandeelhouders recht hebben op een hoger divididend of dat het bedrijf, indien de winst beperkt is, enkel aan hen dividenden uitkeert. Het kan ook dat na een periode waarin niemand een dividend kreeg, de preferente aandeelhouders samen met het dividend over het lopende jaar een cumulatief dividend  krijgen dat wordt uitbetaald van zodra de onderneming in staat is om dat te doen.  

Soms houdt het verschil ook geen enkel voordeel in : het dividendbeleid is hetzelfde voor gewone als voor bevoorrechte aandeelhouders, maar de preferente aandeelhouders hebben in de algemene vergadering geen stemrecht.