POTENTIELE GROEI

De potentiële groei is de maximale groei die een economie lang kan volhouden zonder dat de economie oververhit raakt en de inflatie stijgt. Die groei is afhankelijk van drie factoren : de hoeveelheid arbeid in een land, de kapitaalvoorraad en de factorproductiviteit. Elk van die termen vereist op zich weer een woordje uitleg. De hoeveelheid arbeid wordt bepaald door het aantal werkenden en de arbeidsduur. De kapitaalvoorraad hangt samen met het aantal en de omvang van de investeringen en de totale factorproductiviteit weerspiegelt de efficiëntie waarmee arbeid en kapitaal worden gebruikt en is onder meer afhankelijk van de technologische vooruitgang.