PIPELINE

Een pijplijn is uiteraard een transportkanaal voor olieproducten. Maar in figuurlijke zin wordt het woord ook gebruikt om lopende projecten mee aan te duiden en om aan te geven wat men de toekomst verwacht. De term is vooral erg in zwang in de gezondheidszorg, waar de toekomst sterk afhankelijk is van de nieuwe behandelingen en producten die bedrijven uit deze sector op de markt brengen. Met de pipeline verwijst men in die sector naar de producten die men aan het ontwikkelen is. Voor de evaluatie van aandelen uit de farmaceutische en biotechnologische sector is dit dan ook een belangrijk gegeven.