PERIODE VAN BEZIT

Bij sommige beleggingsfondsen en sicavs maakt het feit dat men het product al sinds een aantal jaar bezit, het mogelijk om vrijgesteld te worden van de betaling van uitstapkosten op het ogenblik dat men zijn deelbewijzen weer verkoopt.