PENSIOENSPAREN

Zoals de naam het aangeeft is pensioensparen een spaarformule op lange termijn, waarbij men grosso modo het kapitaal zal terugkrijgen op het ogenblik van zijn pensioen. Pensioensparen wordt fiscaal gestimuleerd, want het jaarlijks voor deze formule gestorte bedrag is, binnen bepaalde grenzen, fiscaal aftrekbaar, en maakt een niet onaanzienlijk belastingvoordeel mogelijk. Pensioensparen kan gebeuren via twee kanalen : pensioenspaarfondsen die worden beheerd door de bankinstellingen en de pensioenverzekering die wordt voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen.