PAYROLL REPORT

De "payroll report" is een maandelijkse publicatie over de toestand op de Amerikaanse arbeidsmarkt, een cijfer dat een grootte invloed kan hebben op de financiële markten. Op basis van verschillende enquêtes geeft dit rapport een overzicht van het aantal mensen met een baan en van de werkloosheidsgraad. De publicatie van dit rapport wordt altijd met veel spanning afgewacht. Een job hebben is immers van essentieel belang om te kunnen consumeren en het is bekend dat de Amerikaanse consumptiebestedingen nog altijd de belangrijkste motor vormen voor de economische activiteit in de Verenigde Staten. We merken ook op dat het aantal mensen met een baan als een belangrijker cijfer wordt gezien dan dat van de werkloosheidsgraad. Vandaar ook dat dit rapport van de media de naam “payroll report” heeft gekregen en niet “unemployment report”. De officiële benaming van het document luidt "The employment situation".