PARI

De notie “tegen pari” wordt gebruikt voor de prijzen van obligaties en staatsbons. Van obligaties en staatsbons die worden uitgegeven tegen 100 % zegt men dat ze worden uitgegeven tegen pari. We nemen even het voorbeeld van een obligatie die verkocht wordt in coupures van 1 000 euro. Als ze tegen pari wordt uitgegeven, moet u per coupure ook effectief een bedrag van 1 000 euro betalen. Een obligatie of staatsbon wordt boven pari uitgegeven als de uitgifteprijs meer dan 100 % bedraagt. Als de uitgifteprijs bijvoorbeeld 102 % bedraagt, moet u voor elke coupure van 1 000 euro een bedrag van 1 020 euro betalen. Als de uitgifteprijs echter minder dan 100 % bedraagt, zegt men dat de obligatie of staatsbon onder pari worden uitgegeven. De uitgifteprijs is van belang voor de berekening van het uiteindelijke rendement van een obligatie of staatsbon. Een obligatie die is uitgegeven boven pari zal een lager rendement opleveren dan de naar voor geschoven coupon, aangezien u op de eindvervaldag een iets lager bedrag zult terugkrijgen dan uw begininleg.