OVERWEGING

Men gebruikt de term overweging in de commentaren over een effectenportefeuille. Als het gewicht van een effect in een portefeuille te hoog ligt in vergelijking met een referentiegemiddelde of in vergelijking met andere criteria, zegt men dat aan dit effect een overweging is toegekend. Een overweging doet de risicograad van een portefeuille toenemen, maar een beheerder kan er willens wetens voor kiezen omdat hij er rotsvast van overtuigd is dat de waarde van het betrokken effect sterk zal stijgen.