OVERTOEWIJZING

Als een bedrijf naar de beurs komt, wordt in het prospectus soms melding gemaakt van een overtoewijzingsoptie of “green shoe”, naar het Amerikaanse bedrijf Green Shoe Corporation, dat deze techniek voor het eerst toepaste. Deze optie maakt het mogelijk om gedurende een bepaalde periode en volgens welbepaalde modaliteiten, een bijkomend pakket aandelen aan te bieden indien de vraag ernaar hoger is dan het aanbod.