OVERHITTING

De term oververhitting wordt gebruikt indien er sprake is van een ongecontroleerde groei van de economische activiteit.

Het is meestal zo dat in een periode van economische groei, de vraag naar producten en diensten toeneemt. De ondernemingen moeten hun aanbod aan die toegenomen vraag aanpassen (productie verhogen, meer investeren). Dat zorgt er voor dat er meer mensen aan de slag kunnen en dat stimuleert op zijn beurt weer de vraag.
Er wordt van oververhitting gesproken als die positieve spiraal zo sterk is dat de stijging van de vraag zo snel verloopt dat het aanbod dat tempo niet meer kan bijbenen zonder forse prijsverhogingen.
De situatie die het vaakst tot een oververhitting van de economie leidt is de aanhoudende forse stijging van de gezinsbestedingen. Als het aanbod niet tijd afgestemd raakt op de vraag, beginnen de prijzen vrij fors te stijgen. De positieve spiraal begint dan dol te draaien. Een aantal bedrijven schatten die sterke stijging van de vraag dan verkeerd in en bezondigen zich aan overinvesteringen. En vroeg of laat leidt dat tot een overaanbod. De dolgedraaide economische motor begint dan meer en meer te sputteren, om uiteindelijk stil te vallen.
Dat is het ogenblik waarop de economie overgaat van een fase van sterke groei in een fase van recessie. De consumptie vertraagt, de economische activiteit valt terug en de investeringen stuiken ineen.

De centrale banken zijn zeer beducht voor een dergelijke oververhitting en proberen door renteverhogingen de prijsstijgingen in de hand te houden.