ORGANISCHE GROEI

De organische groei van een onderneming tijdens een bepaalde periode slaat op de groei die deze onderneming in die periode boekte zonder rekening te houden met overgenomen of verkochte activiteiten (in dat geval gebruikt men ook de term groei tegen constante perimeter) en zonder rekening te houden met wisselkoerseffekten (synoniem : interne groei).