OPTIE

Een optie  is een contract dat de mogelijkheid biedt om effecten te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) en gedurende een bepaalde periode voor een welbepaalde datum (de vervaldag). Een calloptie op een aandeel kopen, komt erop neer dat men erop speculeert dat de koers van het aandeel voor de vervaldag zal stijgen. Dankzij het hefboomeffect zal de koers van de optie nog meer stijgen.  

Een putoptie kopen komt erop neer dat men het recht koopt om een aandeel tegen een welbepaalde prijs te verkopen. Als de koers van het aandeel daalt, biedt de optie de kans het aandeel te verkopen tegen een betere prijs, en dat doet de koers van de optie stijgen