OPEN ARCHITECTUUR

Het actief openstellen van het distributienetwerk van de banken voor beleggingsfondsen van andere instellingen (de zogenaamde vreemde fondsen of fondsen van derden) wordt in het vakjargon aangeduid met de term open architectuur. Die mag niet verward worden met het louter kunnen kopen en verkopen van vreemde beleggingsfondsen.
· Open architectuur gaat van het aanbieden van de klassieke documenten (prospectus, jaarverslag, technische fiche) tot het verlenen van advies.
We onderscheiden hierbij verschillende vormen:
– in de nauwste vorm : indirect via een dakfonds. Hierbij belegt het beleggingsfonds van uw bank in beleggingsfondsen van andere instellingen. – via een geleide selectie : uw instelling biedt u enkele beleggingsfondsen aan van enkele beheerders.
– in de breedste vorm : via een supermarkt. Hierbij worden tal van fondsen aangeboden van tal van beheerders. Vaak gaat het uitsluitend om een internetplatform.
· In ons land breekt open architectuur slecht met mondjesmaat door. Dit komt omdat bijna alle handel in beleggingsfondsen via het kantorennetwerk van de grote instellingen verloopt. En die zijn niet zo snel geneigd om “vreemde” beheerders de kans te laten een voet tussen de deur te krijgen. De klant zou immers plots de bedenking kunnen maken dat het gras groener is aan de overzijde en van bank of beheerder kunnen veranderen.
· Open architectuur kan een toegevoegde waarde bieden voor de belegger maar moet dan wel op de juiste manier aangepakt worden. De belegger moet immers kunnen beschikken over alle nodige informatie en adviezen om in het brede fondsenaanbod de juiste keuze te kunnen maken.