ONROERENDE VOORHEFFING

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting, gebaseerd op het geïndexeerde kadastrale inkomen van uw onroerend goed, en waarvan het belastingtarief afhangt van de plaats waar uw goed zich bevindt. De fiscus vordert de onroerende voorheffing van de eigenaar of, in geval van erfpacht, van de erfpachter.
Voor een woning die als hoofdverblijfplaats verhuurd wordt blijft de onroerende voorheffing ten laste van de eigenaar. In de andere gevallen (verhuur aan een vennootschap, verhuur van een kamer, enz.) kan de onroerende voorheffing voor rekening zijn van de huurder.